Specialists in Human Value Management

Specialists in Human Value Management

Blog | 03 juni 2019 | Rick Struik

Ziekteverzuim en Vitamine A

Er wordt wel gezegd dat iedere organisatie het ziekteverzuim krijgt dat zij verdient. Of dat waar is, laten we in het midden. Eén ding dat zeker is, is dat veelvuldig en/of langdurig ziekteverzuim tot hoge kosten leidt, tot allerlei organisatorische problemen leidt, zorgt voor een verhoogde werkdruk bij de overige medewerkers en slecht is voor de werksfeer en werkdiscipline.

Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze. Ziek is ziek maar daarmee ben niet per se arbeidsongeschikt. Dat bepaal je zelf. Wat doe je als je ’s ochtends met hoofdpijn opstaat? Een aspirientje nemen en naar je werk gaan of thuisblijven? Dat is een keuze! Het maken van keuzes is een vorm van gedrag en gedrag is beïnvloedbaar. In onze ogen speelt de direct leidinggevende een sleutelrol bij het verlagen van het ziekteverzuim én dus bij het bevorderen van de aanwezigheid van zijn medewerkers. Leidinggevenden kunnen het ziekteverzuim van hun medewerkers op een positieve wijze beïnvloeden door serieuze Aandacht te schenken aan medewerkers en door het voeren van goede gesprekken. Het ziekmeldingsgesprek, het verzuimgesprek, het terugkeergesprek en vooral tijdens de dagelijkse vitamine A- gesprekken. Deze vitamine A- gesprekken moeten dan wel gehouden worden! Aandacht voor de werknemer, zijn werkinhoud, zijn werkbelasting, zijn werkomstandigheden, de werkverhoudingen en de werksfeer. Als het goed zit met deze zes W’s zal het ziekteverzuim als vanzelf drastisch dalen! Interesse in een training goede (verzuim)gesprekken voeren? Bel ons!