Blog | 18 maart 2019 | Rick Struik

Conflicten horen erbij, oplossingen ook!

Spanningen en conflicten op het werk horen erbij. Zonder wrijving geen glans en soms zijn spanningen en conflicten nodig om verder te komen. Conflicten brengen aan het licht waar een medewerker, team of organisatie behoefte aan heeft en bieden mooie kansen tot ontwikkeling en verdere groei. Het is de kunst om conflicten tijdig om te buigen in iets positiefs. Conflictvaardigheid is een belangrijke competentie voor medewerker en leidinggevende. Samen uit een conflict komen geeft kracht, versterkt relaties en biedt weer perspectief voor de toekomst.

Blog | 07 februari 2019 | Rick Struik

Een leven lang leren

In het ‘’The Future of Jobs Report 2018” geeft het World Economic Forum haar visie op arbeid in de nabije toekomst. Hoe zou, als gevolg van technologische vooruitgang, de wereld er over vijf jaar uit kunnen zien? Invoering van nieuwe technologieën in bedrijven zal leiden tot het verdwijnen en/of afnemen van bepaalde functies en het ontstaan van en/of toenemen van bepaalde andere (nieuwe) functies. De verwachting is dat meer dan 50% van het werknemersbestand zich dient om- of bij te scholen om aan de slag te kunnen blijven. Een stevige uitdaging! 

Blog | 15 januari 2019 | Rick Struik

Laatste kans op ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid!

Van 8 tot en met 12 april 2019 kunnen bedrijven wederom de laagdrempelige ESF subsidieregeling indienen gericht op het vitaal, vakbekwaam en gemotiveerd inzetbaar houden van werknemers. De regeling richt zich op kleinschalige Duurzame Inzetbaarheidsprojecten. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 12.500,00 per aanvraag. Qhrm!, partner van het Nationaal Inzetbaarheidsplan adviseert en ondersteunt bedrijven bij de implementatie van Duurzame Inzetbaarheid met een maatwerk plan van aanpak, met workshops, e-Learningmodules, individuele begeleidingstrajecten etc.

Blog | 14 september 2018 | Rick Struik

Nieuwe Qhrm! website in de lucht

De nieuwe website van Qhrm! is digitaal gelanceerd. Het resultaat mag er wat ons betreft zijn! Een nieuwe 'look and feel' en helemaal van deze tijd. Overzichtelijk, beeldend en goed leesbaar voor iedereen, op zowel de desktop, laptop als op Ipad en mobiel. Functioneel-informatief over datgeen Qhrm! voor uw organisatie kan betekenen. We wensen u veel lees- en kijkplezier!

Blog | 20 april 2018 | Albert Struik

Leidinggeven aan Duurzame Inzetbaarheid

Leidinggevenden spelen een sleutelrol bij het succesvol implementeren van duurzame inzetbaarheid. De leidinggevende stimuleert, ondersteunt en faciliteert zijn medewerker om te werken aan het verder verbeteren van zijn performance, zijn ontwikkeling, zijn loopbaan en zijn vitaliteit. De traditionele vorm van leiderschap, gebaseerd op hiërarchie, macht en controle volstaat niet langer en wordt door de medewerker (zeker de jongere medewerker!) in toenemende mate niet langer geaccepteerd. 

Pagina's