Blog | 17 maart 2020 | Albert Struik

Lean HRM, the Monozukuri Way! (2)

In een vorige blog hebben we toegelicht waar het bij Lean HRM, the Monozukuri Way in de kern om gaat en de belangrijke rol die HRM op zich moet nemen bij het continu verbeteren in de organisatie. Monozukuri kijkt systemisch naar alle elementen van continu verbeteren, zowel de technische als de sociale aspecten. Verbeteren is ontwikkelen, ontwikkelen is veranderen en veranderen is gedrag. En gedrag is HRM.

 

Blog | 29 januari 2020 | Rick Struik

SLIM Subsidieregeling; leren en ontwikkelen in het MKB bedrijf

Wil je als organisatie leren en ontwikkelen naar een hoger plan tillen maar ontbreekt tijd, geld, kennis of capaciteit? Dan komt de volgende subsidieregeling als geroepen! Tussen maandag 2 maart en dinsdag 31 maart kunnen MBK bedrijven een subsidie aanvraag indienen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van de regeling is om een bijdrage te leveren aan initiatieven gericht op het stimuleren van een leven lang ontwikkelen. Het maximale subsidiebedrag bedraagt voor de meeste ondernemingen €24.999.

 

Blog | 22 oktober 2019 | Albert Struik

Lean HRM, the Monozukuri Way! (1)

In de kern gaat Lean over het toevoegen van waarde en het zichtbaar maken en elimineren van verspillingen of verliezen. Met zo weinig mogelijk kosten het maximale resultaat voor de (interne en externe) klant realiseren. Bij dit proces van continu verbeteren hoort HRM een belangrijke rol te spelen. Verbeteren is ontwikkelen, ontwikkelen is veranderen en veranderen is mensenwerk. Het gaat immers over gedrag en als het over gedrag gaat, gaat het over HRM!

 

Blog | 03 juni 2019 | Rick Struik

Ziekteverzuim en Vitamine A

Er wordt wel gezegd dat iedere organisatie het ziekteverzuim krijgt dat zij verdient. Of dat waar is, laten we in het midden. Eén ding dat zeker is, is dat veelvuldig en/of langdurig ziekteverzuim tot hoge kosten leidt, tot allerlei organisatorische problemen leidt, zorgt voor een verhoogde werkdruk bij de overige medewerkers en slecht is voor de werksfeer en werkdiscipline.

Blog | 18 maart 2019 | Rick Struik

Conflicten horen erbij, oplossingen ook!

Spanningen en conflicten op het werk horen erbij. Zonder wrijving geen glans en soms zijn spanningen en conflicten nodig om verder te komen. Conflicten brengen aan het licht waar een medewerker, team of organisatie behoefte aan heeft en bieden mooie kansen tot ontwikkeling en verdere groei. Het is de kunst om conflicten tijdig om te buigen in iets positiefs. Conflictvaardigheid is een belangrijke competentie voor medewerker en leidinggevende. Samen uit een conflict komen geeft kracht, versterkt relaties en biedt weer perspectief voor de toekomst.

Pagina's