Blog | 22 februari 2021 | Albert Struik

HR en het Nieuwe Werken

In het Post-coronatijdperk zal het (nieuwe) werken van met name kenniswerkers een meer blended karakter gaan krijgen. Een gezonde mix van thuiswerken, op de zaak werken en op een externe werkplek en/of bij een externe opdrachtgever werken. Het wordt voor leidinggevenden en HR een uitdaging hoe met dit hybride werken om te gaan. Teveel thuiswerken leidt namelijk tot een slechtere samenwerking, verminderde betrokkenheid, afnemende motivatie, vermindering van de productiviteit en mogelijk een toenemend ziekteverzuim en hoger personeelsverloop.

Blog | 26 november 2020 | Albert Struik

Kosteloze WGA check

Binnenkort ontvangt u de Beschikking Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas 2021. Voor veel werkgevers is het onduidelijk wat de financiële consequenties zijn en wat de impact van deze WHK beschikking m.b.t. de te betalen WGA premie is en veel werkgevers betalen dan ook teveel gedifferentieerde WGA premie. Als er de afgelopen 10 jaren sprake is geweest van WGA instroom is het zinvol om een vrijblijvende en heldere analyse te laten maken van de WHK beschikking. U kunt op een eenvoudige wijze hoge kosten besparen en uw WGA schadelast duurzaam beheersen! 

 

Blog | 20 oktober 2020 | Albert Struik

Lean HRM, the Monozukuri Way! (5)

Het elimineren van HR verliezen/HR faalkosten stond in ons vorige nieuwsbericht centraal. Het (verbeter)team gaat met een 100 dagen stappenplan aan de slag en realiseert met een hoge mate van zelfstandigheid een nieuwe, verbeterde werkwijze, bijvoorbeeld het reduceren van het frequente ziekteverzuim. Het al dan niet slagen van de nieuwe, verbeterde werkwijze hangt af van de mate waarin de medewerkers vanaf dag 1/stap 1 betrokken zijn bij het oplossen van het probleem. Dit gegeven is cruciaal. Het functioneren van een (verbeter)team is afhankelijk van een aantal factoren. De belangrijkste voorwaarde is dat ieders individuele bijdrage in het team gerespecteerd wordt en waardevol is. Het samen werken op basis van gedragen waarden en normen aan een gezamenlijk doel is per definitie waardevol.

 

Blog | 21 juni 2020 | Albert Struik

Gedragsmanagement; de M-factor

Uit herhaald onderzoek blijkt dat organisatieveranderingen in slechts zo’n 30% succesvol verlopen. Dit betekent dus dat 70% van alle organisatieveranderingen mislukt! Dit geldt voor fusies, leanprojecten, automatiseringsprojecten etc. In 60% van de gevallen wordt “gedrag’’ aangewezen als de grote boosdoener van dit falen.

 

Blog | 18 juni 2020 | Albert Struik

Lean HRM, the Monozukuri Way! (4)

In een vorig nieuwsbericht hebben we de tweede van de zes kernelementen van Lean HRM, het zichtbaar maken van alle verliezen in de organisatie, toegelicht. De derde kernwaarde van Lean HRM, na het zichtbaar maken van alle verliezen/ HR faalkosten in de organisatie op basis van harde HR data, is het elimineren van alle verliezen/ HR faalkosten.

 

Pagina's