Blog | 16 februari 2017 | Albert Struik

Mediation in arbeidsconflicten

Mediation blijkt in arbeidsconflicten of bij samenwerkingsproblemen een succesvolle methode om geschillen op te lossen. Wanneer de wens is om de arbeidsrelatie in stand te houden, dan is het van belang dat partijen samen tot een oplossing komen en dat er geen sprake is van een winnaar of een verliezer. Mediation is, als partijen er zelf niet meer uitkomen, bij uitstek een middel om toch die oplossing te bewerkstelligen zonder gezichtsverlies bij een van de conflictpartijen.

Een arbeidsconflict is een conflict waarbij de arbeidsrelatie op het spel staat. Daarbij gaat het niet alleen om conflicten tussen een werkgever en een (of meerdere) van zijn werknemers of tussen werknemers onderling, maar bijvoorbeeld ook over conflicten tussen de werkgever en de Ondernemingsraad. Arbeidsconflicten kunnen vele oorzaken hebben. De oorzaak kan liggen in een onduidelijke organisatiestructuur, miscommunicatie, botsende ego’s, onduidelijkheid in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, werkdruk en wat te denken van verzuim en re-integratie.

Ieder conflict is uniek en kent zijn eigen dynamiek. Mediation is het middel bij uitstek om de oorzaken van het conflict op tafel te krijgen en vervolgens om tot een voor beide conflictpartijen aanvaardbare oplossing te komen. Anders dan bij een procedure bij de Kantonrechter zijn er geen winnaars en geen verliezers! De praktijk laat zien dat mediation een hoge slaagkans heeft binnen meestal een relatief kort tijdsbestek.

Heeft u of uw organisatie te maken met een (dreigend) arbeidsconflict of met (dreigende) samenwerkingsproblemen, overleg dan met Albert Struik, sedert 2005 NMI Register Mediator en gespecialiseerd in arbeids- en re-integratieconflicten en in samenwerkingsproblemen.