Blog | 17 maart 2020 | Albert Struik

Lean HRM, the Monozukuri Way (2)

In een vorige blog hebben we toegelicht waar het bij Lean HRM, the Monozukuri Way in de kern om gaat en de belangrijke rol die HRM op zich moet nemen bij het continu verbeteren in de organisatie. Monozukuri kijkt systemisch naar alle elementen van continu verbeteren, zowel de technische als de sociale aspecten. Verbeteren is ontwikkelen, ontwikkelen is veranderen en veranderen is gedrag. En gedrag is HRM.

De eerste van de zes kernelementen van Monozukuri is het bepalen van de ‘’True North’’, het Ware Noorden. De ‘’True North’’ gaat over het waarom van een organisatie, het bestaansrecht. De True North is onder alle omstandigheden richtinggevend, als een kompas waar het Noorden altijd op dezelfde plek ligt en waarop je je koers bepaalt. De True North vertaalt zich in doelen, doelstellingen en KPI’s op bedrijfsniveau, afdelingsniveau en individueel niveau. Ook HRM stelt haar ‘’True North’’ vast. Idealiter kennen alle medewerkers de True North van de organisatie en handelen daar naar. Maar hoeveel bedrijven en medewerkers kennen hun True North? Hier ligt de uitdaging voor de afdeling HRM. Strategisch HRM kan een belangrijke rol spelen bij het vertalen van de True North in organisatiedoelen, in teamdoelstellingen/KPI’s en in individuele doelstellingen/KPI’s. Hoe?

Benieuwd naar hoe HRM echt waarde toevoegt, faalkosten elimineert en arbeidsvreugde en voldoening in het werk vergroot? Qhrm! licht het u graag toe! Neem contact met ons op via 085 - 489 9290 of via contact@qhrm.nl.