Blog | 26 november 2020 | Albert Struik

Kosteloze WGA check

Binnenkort ontvangt u de Beschikking Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas 2021. Voor veel werkgevers is het onduidelijk wat de financiële consequenties zijn en wat de impact van deze WHK beschikking m.b.t. de te betalen WGA premie is en veel werkgevers betalen dan ook teveel gedifferentieerde WGA premie. Als er de afgelopen 10 jaren sprake is geweest van WGA instroom is het zinvol om een vrijblijvende en heldere analyse te laten maken van de WHK beschikking. U kunt op een eenvoudige wijze hoge kosten besparen en uw WGA schadelast duurzaam beheersen!

Wilt u weten hoe? Stuur een mail naar contact@qhrm.nl of bel 06 – 51 49 47 41 en wij nemen contact met u op.