Blog | 21 juni 2020 | Albert Struik

Gedragsmanagement; de M-factor

Uit herhaald onderzoek blijkt dat organisatieveranderingen in slechts zo’n 30% succesvol verlopen. Dit betekent dus dat 70% van alle organisatieveranderingen mislukt! Dit geldt voor fusies, leanprojecten, automatiseringsprojecten etc. In 60% van de gevallen wordt “gedrag’’ aangewezen als de grote boosdoener van dit falen.

Hoe komt dat? In marketing kennen we de 4 P’s: Product, Prijs, Promotie en Plaats. In HR introduceert Qhrm! de 4 M’s: Medewerker, Middenkader, Management en Motivatie. De Mens-factor wordt, is onze ervaring, bij nagenoeg alle organisatieveranderingen onderbelicht. Dit heeft met name te maken met het ontbreken van kennis en vaardigheden van het hoger management in het sturen van verandering en rekening te houden met de principes van gedragsmanagement.

Gedragsmanagement is interessant voor bedrijven omdat medewerkers, middenkader en management elkaars gedrag de hele dag over en weer beïnvloeden en dat vaak nèt verkeerd doen. Leidinggevenden in zijn algemeenheid besteden relatief weinig tijd aan hun medewerkers (aan ‘peoplemanagement’) en medewerkers hebben vaak kritiek op hun leidinggevenden of hebben angst voor hun leidinggevenden waardoor ze niet optimaal presteren (maar slechts gehoorzaam zijn), moeizaam meewerken en hun hakken in het zand zetten bij iedere organisatieverandering.

Veel leidinggevenden gaan uit van de verkeerde manier van gedrag beïnvloeden. In de toegepaste gedragsanalyse heb je prikkels (die vooraf gaan aan gedrag) en consequenties (die volgen op gedrag). De meeste leidinggevenden gebruiken voornamelijk prikkels, maar de consequenties bepalen pas echt het gedrag van medewerkers. Als we voor een rood verkeerslicht staan, is het rode licht de prikkel. Maar ons gedrag baseren we op de mogelijke consequenties, zoals te laten komen of een verkeersboete.

De gevolgen bepalen het gedrag, niet de aanvankelijke prikkel.

In de werkomgeving is dit niet anders.

Dit soort van basale gedragstheorieën liggen ten grondslag aan een werkbare methodiek voor gedragsverandering in organisaties, genaamd OBM. Wilt u meer weten over Organizational Behavior Management en meer en betere resultaten behalen met behulp van uw medewerkers? Neem contact op met Qhrm! om te bespreken wat OBM kan toevoegen aan het presteren van uw mensen en daarmee uw organisatie.