Specialists in Human Value Management

Specialists in Human Value Management

Blog | 18 maart 2019 | Rick Struik

Conflicten horen erbij, oplossingen ook!

Spanningen en conflicten op het werk horen erbij. Zonder wrijving geen glans en soms zijn spanningen en conflicten nodig om verder te komen. Conflicten brengen aan het licht waar een medewerker, team of organisatie behoefte aan heeft en bieden mooie kansen tot ontwikkeling en verdere groei. Het is de kunst om conflicten tijdig om te buigen in iets positiefs. Conflictvaardigheid is een belangrijke competentie voor medewerker en leidinggevende. Samen uit een conflict komen geeft kracht, versterkt relaties en biedt weer perspectief voor de toekomst.

Er bestaan verschillende definities voor het woord conflict. Voor ons is een conflict ‘’een botsing van waarheden die niet in één verhaal passen’’. Er zijn meerdere partijen (individuen of groepen) bij het conflict betrokken, er spelen tegenstrijdige belangen, er komen emoties bij kijken en conflicten hebben altijd met verandering te maken. Nogmaals, conflicten horen er nu eenmaal bij. Conflicten moeten bij voorkeur direct worden aangepakt. Een mediator of een conflictcoach kan daarbij behulpzaam zijn. Arbeidsmediation en conflictcoaching zijn middelen om weer bij elkaar te komen en de communicatie en samenwerking tussen partijen weer op gang te brengen. De kloof overbruggen. Een brug bouwen. De mediator of de conflictcoach ondersteunt en begeleidt bij deze processen en helpt met het zoeken naar een passende, toekomstbestendige oplossing van een arbeidsconflict of het herstellen van een verstoorde arbeidsrelatie. Heeft u in uw bedrijf een latent of manifest conflict? Qhrm! beschikt over ervaren gecertificeerde registermediators en conflictcoaches. Bel of mail gerust voor advies of ondersteuning!