Blog | 29 januari 2018 | Albert Struik

Aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid staat in de top 5 van belangrijke HR thema’s van de HR Manager. De verhoging van de AOW leeftijd, de vergrijzing van de beroepsbevolking en de snel veranderende economie dwingen bedrijven met Duurzame Inzetbaarheid aan de slag te gaan. En niet alleen bedrijven. Duurzame Inzetbaarheid is bij uitstek een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer. Beide zijn aan zet.

De werkgever initieert en faciliteert duurzame inzetbaarheidsinitiatieven en de werknemer neemt zelf de regie in handen over zijn eigen inzetbaarheid; hij gaat nadenken en handelen om blijvend van toegevoegde waarde te zijn voor zichzelf en voor het bedrijf waarvoor hij werkt. Beleid gericht op Duurzame Inzetbaarheid gaat over scholing & ontwikkeling, over productiviteit, over employability, over het terugdringen van ziekteverzuim en over het bevorderen van een goede en prettige werksfeer. Qhrm!, partner van het Nederlands Platform voor Duurzame Inzetbaarheid, heeft een 7-stappenplan ontwikkeld om gestructureerd aan de slag te gaan met Duurzame Inzetbaarheid. Maatwerk staat in deze aanpak centraal, maatwerk op organisatieniveau en maatwerk op individueel niveau.

Tip 1. Begin klein en begin met een team waar je het meest resultaat verwacht.
Tip 2. Start met een adviesgesprek en maak vooraf een kosteloze Oriëntatiescan DI.