Blog | 01 oktober 2021 | Albert Struik

Ziekteverzuim en Vitamine A

Er wordt wel gezegd dat iedere organisatie het ziekteverzuim krijgt dat zij verdient. Of dat waar is, laten we in het midden. Eén ding dat zeker is, is dat veelvuldig en/of langdurig ziekteverzuim tot hoge kosten leidt, tot allerlei organisatorische problemen leidt, zorgt voor een verhoogde werkdruk bij de overige medewerkers en slecht is voor de werksfeer en werkdiscipline.

Blog | 27 september 2021 | Albert Struik

Het belang van Strategisch Human Resource Management

Hoe zou het zijn als al uw medewerkers als vanzelf enthousiast en actief meewerken aan het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen? Als uw bedrijf beter dan nu in staat zou zijn om snel en adequaat in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt en gericht is op de klant, op innovatie en op verbetering? 

 

Blog | 01 september 2021 | Albert Struik

Conflictmanagement en HRM

Reorganisaties vinden plaats in goede tijden en in minder goede tijden. Een bedrijf moet gezond blijven en meegaan met ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen kunnen verband houden met concurrentie, verjongen, aanpakken van de organisatie efficiency of een combinatie van deze factoren. De huidige Corona crisis zorgt voor een overmacht situatie. Snel en effectief handelen is geboden om deze tijd het hoofd te bieden. Dit zal hand in hand moeten gaan met een doordachte en gestructureerde aanpak. Een McKinsey onderzoek naar reorganisaties vertelt dat zo’n 80% van de reorganisaties niet de gewenste verandering bewerkstelligt en in 10% van de gevallen het bedrijf zelfs ernstige schade berokkent.

 

Blog | 22 mei 2021 | Rick Struik

Nieuw tijdvak SLIM Subsidieregeling

Wil je als organisatie leren en ontwikkelen naar een hoger plan tillen maar ontbreekt tijd, geld, kennis of capaciteit? Dan komt de volgende subsidieregeling als geroepen! Tussen 1 september en 30 september aanstaande kunnen MBK bedrijven weer een subsidie aanvraag indienen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van de regeling is om een bijdrage te leveren aan initiatieven gericht op het stimuleren van een leven lang ontwikkelen. Het maximale subsidiebedrag bedraagt voor de meeste ondernemingen €24.999. De SLIM subsidieregeling heeft al meerdere tijdvakken gekend, waarin Qhrm! voor diverse opdrachtgevers succesvolle aanvragen heeft ingediend en de implementatie en borging van leer- en ontwikkeltrajecten heeft verzorgd. 

 

Blog | 20 maart 2021 | Albert Struik

Lean HRM, the Monozukuri Way! (6)

Een belangrijk aspect van Lean HRM is het faciliteren, trainen en ondersteunen van Teamwork. Goed teamwork is het geheime wapen voor het laten slagen van een project of voor het realiseren van een opdracht of taak. Een goed functionerend team heeft behoefte aan een heldere opdracht of specifiek doel, duidelijke spelregels (randvoorwaarden en beslissingscriteria), is gericht op samenwerking en eigen verantwoordelijkheid nemen, creëert waarde en streeft samen naar succes.  

 

Pagina's