Blog | 22 mei 2021 | Rick Struik

Nieuw tijdvak SLIM Subsidieregeling

Wil je als organisatie leren en ontwikkelen naar een hoger plan tillen maar ontbreekt tijd, geld, kennis of capaciteit? Dan komt de volgende subsidieregeling als geroepen! Tussen 1 september en 30 september aanstaande kunnen MBK bedrijven weer een subsidie aanvraag indienen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van de regeling is om een bijdrage te leveren aan initiatieven gericht op het stimuleren van een leven lang ontwikkelen. Het maximale subsidiebedrag bedraagt voor de meeste ondernemingen €24.999. De SLIM subsidieregeling heeft al meerdere tijdvakken gekend, waarin Qhrm! voor diverse opdrachtgevers succesvolle aanvragen heeft ingediend en de implementatie en borging van leer- en ontwikkeltrajecten heeft verzorgd. 

 

Blog | 27 april 2021 | Albert Struik

Conflictmanagement en HRM

Reorganisaties vinden plaats in goede tijden en in minder goede tijden. Een bedrijf moet gezond blijven en meegaan met ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen kunnen verband houden met concurrentie, verjongen, aanpakken van de organisatie efficiency of een combinatie van deze factoren. De huidige Corona crisis zorgt voor een overmacht situatie. Snel en effectief handelen is geboden om deze tijd het hoofd te bieden. Dit zal hand in hand moeten gaan met een doordachte en gestructureerde aanpak. Een McKinsey onderzoek naar reorganisaties vertelt dat zo’n 80% van de reorganisaties niet de gewenste verandering bewerkstelligt en in 10% van de gevallen het bedrijf zelfs ernstige schade berokkent.

 

Blog | 20 maart 2021 | Albert Struik

Lean HRM, the Monozukuri Way! (6)

Een belangrijk aspect van Lean HRM is het faciliteren, trainen en ondersteunen van Teamwork. Goed teamwork is het geheime wapen voor het laten slagen van een project of voor het realiseren van een opdracht of taak. Een goed functionerend team heeft behoefte aan een heldere opdracht of specifiek doel, duidelijke spelregels (randvoorwaarden en beslissingscriteria), is gericht op samenwerking en eigen verantwoordelijkheid nemen, creëert waarde en streeft samen naar succes.  

 

Blog | 22 februari 2021 | Albert Struik

HR en het Nieuwe Werken

In het Post-coronatijdperk zal het (nieuwe) werken van met name kenniswerkers een meer blended karakter gaan krijgen. Een gezonde mix van thuiswerken, op de zaak werken en op een externe werkplek en/of bij een externe opdrachtgever werken. Het wordt voor leidinggevenden en HR een uitdaging hoe met dit hybride werken om te gaan. Teveel thuiswerken leidt namelijk tot een slechtere samenwerking, verminderde betrokkenheid, afnemende motivatie, vermindering van de productiviteit en mogelijk een toenemend ziekteverzuim en hoger personeelsverloop.

Blog | 26 november 2020 | Albert Struik

Kosteloze WGA check

Binnenkort ontvangt u de Beschikking Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas 2021. Voor veel werkgevers is het onduidelijk wat de financiële consequenties zijn en wat de impact van deze WHK beschikking m.b.t. de te betalen WGA premie is en veel werkgevers betalen dan ook teveel gedifferentieerde WGA premie. Als er de afgelopen 10 jaren sprake is geweest van WGA instroom is het zinvol om een vrijblijvende en heldere analyse te laten maken van de WHK beschikking. U kunt op een eenvoudige wijze hoge kosten besparen en uw WGA schadelast duurzaam beheersen! 

 

Pagina's