Eendaagse training ‘’Verzuimgesprekken voeren’’

(op donderdag 2 april 2015 van 09.00 uur tot 16.30 uur)

Doel van de training
Leidinggevenden leren op een praktische en gestructureerde wijze effectieve verzuimgesprekken voeren die tot doel hebben de aanwezigheid op de werkplek
te bevorderen.

Na afloop van de training
• Is de leidinggevende in staat op effectieve wijze verzuimgesprekken te voeren;
• Is de leidinggevende bekend met de soorten, oorzaken en gevolgen van ziekteverzuim;
• Weet de leidinggevende wat te doen om het ziekteverzuim te reduceren:
• Is de leidinggevende bekend met de inhoud van de Wet Verbetering Poortwachter.

Inhoud van de training
De training bestaat uit de volgende onderwerpen:
• Begripsvorming, soorten, oorzaken en gevolgen van ziekteverzuim;
• Ziekteverzuimbeleid, een modelaanpak;
• Balans belasting en belastbaarheid;
• Soorten en kenmerken van verzuimgesprekken;
• Structuur en opbouw van een verzuimgesprek (gespreksmodel);
• De Wet Verbetering Poortwachter;
• Effectief communiceren.

Werkwijze tijdens de training
Tijdens de training wisselen mini-colleges (korte theoretische inleidingen) en rollenspelen, opdrachten en discussies elkaar af. Het zwaartepunt ligt op het praktisch oefenen van verzuimgesprekken, het van en met elkaar leren staat centraal.

Kosten: € 445,00 (inclusief koffie, thee, lunch en exclusief BTW).


Tweedaagse training ‘’Disfunctioneren, Dossieropbouw en (basis) Ontslagrecht voor Leidinggevenden’’  (op dinsdag 15 april 2014 en op dinsdag 22 april 2014)

Doel van de training
Werkgevers komen vaak pas in actie als ze echt niet meer verder willen met een medewerker en beginnen dan pas met het opbouwen van een dossier. Een tijdig en goed bijgehouden dossier kan hoge kosten besparen. In een ontslagzaak is een goed opgebouwd ontslagdossier erg belangrijk. In deze training leren leidinggevenden het belang kennen van een goed ontslagdossier en welke stappen gezet moeten worden om over een goed ontslagdossier te beschikken.

Na afloop van de training
• Is de leidinggevende op effectieve wijze in staat om een disfunctioneringstraject/ een verbeterplan van aanpak te ontwikkelen;
• Is de leidinggevende in staat om een ontslagrijp dossier op te bouwen;
• Beschikt de leidinggevende over een checklist dossieropbouw;
• Kent de leidinggevende de valkuilen bij disfunctioneren en ontslagzaken;
• Is de leidinggevende bekend met de basis van het ontslagrecht en de vier ontslagroutes in de praktijk.

Inhoud van de training
De training bestaat uit de volgende onderwerpen:
• De stagnerende en disfunctionerende medewerker;
• Stappenplan in geval van disfunctioneren;
• Hoe bouw je een dossier op?
• Juridische basis en eisen aan het ontslagdossier;
• Wanneer is een dossier ontslagrijp?
• Conflictmanagement;
• Mediation;
• Gespreksvaardigheden.

Werkwijze tijdens de training
Tijdens de training wisselen mini-colleges (korte theoretische inleidingen), opdrachten en discussies elkaar af. Aan de training gaat een schriftelijke intake vooraf. Tussen de twee trainingsdagen maken de deelnemers een actieplan op maat voor een ingebrachte case in hun eigen werksituatie in hun eigen bedrijf. 

Kosten: € 865,00 (inclusief koffie, thee, lunch en exclusief BTW).

Nu inschrijven
Naam *
Telefoonnummer *
E-mailadres *
Naam Bedrijf *
Afdeling *
Adres *
Postcode en plaats *
Factuur t.a.v. *

*= verplicht

Innovatief in Human Resource Management