Tweedaagse training ‘’Praktisch Personeelsmanagement voor Leidinggevenden’’

(op woensdag 13 mei 2015 en op woensdag 20 november 2015)

Doel van de training
Het wordt voor iedere organisatie steeds belangrijker om een adequaat personeelsbeleid te voeren. Ontwikkelingen (extern en intern) gaan steeds sneller en leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de optimale inzet van medewerkers en het optimaal ontwikkelen van talenten van medewerkers. Personeelskosten vormen vaak de grootste kostenpost in een organisatie. Leidinggevenden krijgen in deze tweedaagse training inzicht in en maken actief kennis met performance management en talent development inclusief de belangrijkste aspecten van praktisch en resultaatgericht personeelsmanagement: Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsrecht, Arbeidsverhoudingen, Arbeidsomstandigheden en Arbeidsverhoudingen en maken tevens kennis met de HRM cyclus (in-, door- en uitstroom, de SBO- benadering).

Na afloop van de training heeft de leidinggevende
• Inzicht in performance management en talent development;
• (basis-) Kennis van het arbeidsrecht;
• (basis-) Kennis van arbeidsvoorwaarden;
• (basis-) Kennis van de arbeidsomstandighedenwet;
• (basis-) Kennis van arbeidsvoorziening;
• (basis-) Kennis van arbeidsverhoudingen;
• Kennis van de HRM- cyclus (de SBO- benadering).

Inhoud van de training
De training bestaat uit de volgende onderwerpen:
• Plaats en functie van Personeelsmanagement in de organisatie;
• Wat is performance management en wat is talent development;
• Arbeidsrecht; ontslagrecht, arbeidsovereenkomstenrecht en sociaal verzekeringsrecht
• Arbeidsverhoudingen; werkoverleg, PVT/ ondernemingsraad en vakbonden
• Arbeidsvoorwaarden; beloning, functiewaardering, beoordeling en ontwikkeling
• Arbeidsomstandigheden; de wet verbetering Poortwachter en ziekteverzuim
• Arbeidsvoorziening; instroom en doorstroom, werving en selectie, personeelsplanning;
• Het implementeren van een HR cyclus.

Werkwijze tijdens de training
Tijdens de training wisselen mini-colleges (korte theoretische inleidingen), opdrachten en discussies elkaar af. Aan de training gaat een schriftelijke intake vooraf. Tussen de twee trainingsdagen maken de deelnemers een Quick Scan HRM in hun eigen bedrijf. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij praktische, dagelijkse “personeels”ervaringen c.q. personeelsvraagstukken uit hun eigen praktijksituatie inbrengen.

Kosten: € 865,00 (inclusief koffie, thee, lunch en exclusief BTW).

Nu inschrijven
Naam *
Telefoonnummer *
E-mailadres *
Naam Bedrijf *
Afdeling *
Adres *
Postcode en plaats *
Factuur t.a.v. *

*= verplicht

Innovatief in Human Resource Management