Eendaagse training ‘’Ontwikkelingsgesprekken voeren’’

(op donderdag 19 maart 2015 van 09.00 uur tot 16.30 uur) 

Doel van de training
Leidinggevenden leren op een praktische en gestructureerde wijze resultaatgerichte ontwikkelingsgesprekken voeren die daadwerkelijk toegevoegde waarde hebben.

Na afloop van de training
• Is de leidinggevende in staat op effectieve wijze ontwikkelingsgesprekken te voeren;
• Heeft de leidinggevende inzicht in nut en noodzaak van het voeren van ontwikkelingsgesprekken;
• Is de leidinggevende in staat om een persoonlijk ontwikkelingsplan te (laten) maken:
• Is de leidinggevende praktisch in staat om een coachingsgesprek te voeren;
• Is de leidinggevende in staat om de ontwikkeling van zijn medewerkers te begeleiden.

Inhoud van de training
De training bestaat uit de volgende onderwerpen:
• Ontwikkelingsgesprekken als managementtool;
• Kenmerken van ontwikkelingsgesprekken;
• Het voeren van een ontwikkelingsgesprek;
• Structuur en opbouw van een ontwikkelingsgesprek (een gespreksmodel);
• Coachend leidinggeven;
• Effectief communiceren (START, LSD).

Werkwijze tijdens de training
Tijdens de training wisselen mini-colleges (korte theoretische inleidingen) en rollenspelen, opdrachten en discussies elkaar af. Het zwaartepunt ligt op het praktisch oefenen van ontwikkelingsgesprekken, het van en met elkaar leren staat centraal.

Kosten: € 445,00 (inclusief koffie, thee, lunch en exclusief BTW).

Nu inschrijven
Naam *
Telefoonnummer *
E-mailadres *
Naam Bedrijf *
Afdeling *
Adres
Postcode en plaats *
Factuur t.a.v. *
Kies uw datum:
  14 November
  21 November

*= verplicht

Innovatief in Human Resource Management