HR Recruitment


In een moderne onderneming wordt de rol van de HRM professional meer en meer van strategische betekenis. Dit maakt het werven en selecteren van een HRM’er tot een specialisme. Een specialisme dat Qhrm! verstaat.
We werven en selecteren HRM professionals op elk niveau, van junior personeelsfunctionaris tot HR manager. Door onze eigen HR achtergrond, weten we precies waar en hoe we moeten zoeken en aan welke eisen een goede HR functionaris voor uw organisatie moet voldoen.
 
Onze aanpak onderscheidt zich door zorgvuldigheid: elke geschikt bevonden kandidaat testen we op persoonlijkheid en ontwikkelbaarheid van vereiste competenties, alvorens we hem voordragen. We presenteren u hierbij een gefundeerde profielanalyse.

alt

Innovatief in Human Resource Management