HR Interim

Tijdelijk extra HR capaciteit nodig? Bijvoorbeeld voor het managen van een complex HR programma, een bijzonder project zoals een fusie of reorganisatie of de implementatie van een veranderingsproces of ontwikkelingstraject? Of ter overbrugging bij ziekte of zwangerschapsverlof? Maar ook de behoefte aan specifieke expertise voor de oplossing van een (complex) vraagstuk kan een aanleiding zijn om te kiezen voor interim management. En ja, ook als u het gewoon tijdelijk heel erg druk hebt en extra HR handen zoekt, biedt interim management een oplossing.

Qhrm! verzorgt interim management in het HR werkveld, van topmanagement tot het hogere middenkader en stafposities. Alle HR interim managers van Qhrm! zijn professioneel, resultaatgericht en fit for the job. Maar Qhrm! kijkt verder dan alleen het functieprofiel. Een geschikte HR functionaris – ook al werkt hij op tijdelijke basis – moet immers wel passen bij de cultuur van uw organisatie. 

alt

Innovatief in Human Resource Management