Coaching

Coaching maakt uw medewerkers zich bewuster van effectief en ineffectief gedrag, waardoor ze een beter zicht krijgen op hun individuele kwaliteiten en talenten en hoe ze deze verder kunnen ontwikkelen. Vanuit deze perceptie behoeft het weinig toelichting waarom coaching van medewerkers zinvol is: een betere inzet van uw medewerkers draagt bij aan een betere performance van uw organisatie.

Een coachingstraject bij Qhrm! is voor uw medewerkers met name een bewustwordingsproces. Het brengt hen zelf in beweging en leert hen te sturen op eigen gedrag. Een coachingstraject voeren we uit aan de hand van een resultaatgericht coachingsmodel. Dit wil zeggen dat we samen met u voorafgaand aan het traject goede afspraken maken over de gewenste resultaten. Zo weet u waarin u investeert.

alt

Innovatief in Human Resource Management