HR Consultancy

HR Consultancy van Qhrm! richt zich primair op het HR beleid van de organisatie en de invulling hiervan. Organisatieontwikkeling – groei - door de persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid van uw medewerkers te stimuleren, is hierbij het uitgangspunt.

Bij de implementatie van HR projecten hanteert Qhrm! een in eigen huis ontwikkeld en op best practices gestoeld, transparant vier fasen HR model. Performance Management en Talent Development spelen hierin een centrale rol. Commitment, Planning, Uitvoering en Evaluatie zijn de vier te onderscheiden fasen in onze aanpak die samen een iteratief proces vormen. Het proces (een continue verbeterproces) wordt ondersteund door een communicatieplan, waarmee we management, middenkader en medewerkers actief betrekken bij de implementatie.    

alt

Innovatief in Human Resource Management